speaker-photo

Chef David Long

Chef David Long

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Siêu Đầu Bếp Thế Giới Tại Việt Nam
Chủ nhiệm CLB đầu bếp trẻ TPHCM
Ủy Viên BCH Hội Đầu Bếp Từ Thiện Không Biên Giới Của Pháp

2.30 - 3.30 PM Seminar

Saturday 15th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
09.00 - 11.30 AM Workshop

Sunday 16th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

12.30 - 01.30 PM Workshop

Sunday 16th Feb

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform