speaker-photo

Chef Phan Tôn Tịnh Hải

Chef Phan Tôn Tịnh Hải

là "Ban Giám khảo chương trình Masterchef Việt Nam. Đồng thời là Hiệu trưởng trường Mint Culinary School và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nghệ thuật ẩm thực Việt (VCA)"

3.30 - 4.30 PM Workshop

Saturday 15th Feb

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform