speaker-photo

Chef Sakal Phoeung

Chef Sakal Phoeung

đầu bếp chuyên nghiệp của Pháp, Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam với hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Ông hiện là chủ của hai nhà hàng nổi tiếng tại Sài Gòn – Le Corto và P’ti Saigon.

4.30 - 5.30 PM Seminar

Saturday 15th Feb

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform