Thông tin liên lạc

Ban tổ chức

Name:Trần Danh Nhân
Phone: 0987.460.462
Email: tran.nhan.yah-solution@gmail.com

Liên hệ đặt gian hàng

Name: Trần Danh Nhân
Phone: 0987.460.462
Email: tran.nhan.yah-solution@gmail.com

Nhãn hàng liên hệ

Name:Mr. Quang
Phone: 0902.407.191
Email: lequang.gmax@gmail.com

Send Message

This year, the Exhibz International Food Festival will be upgraded with lots of  activities and sub-programs

    Mọi bản quyền thương hiệu khai thác thuộc về

    Đơn vị tổ chức