speaker-photo

CHEF KHẢI TRẦN

Phó chủ tịch Hiệp hội đầu bếp FBA
Người sáng lập công ty Hương Vị Cuộc Sống