speaker-photo

CHEF DUY NGUYỄN

CHEF DUY NGUYỄN

- Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Văn Hóa Ẩm Thực Bình Định

- Nghệ Nhân Ẩm Thực Miền Trung