speaker-photo

CHEF HẢI ĐĂNG

- Giảng viên - Tư vấn đào tạo tại Hướng nghiệp Á Âu

+ Trường dạy nghề Việt Úc,

+ Học viện Ẩm thực Pháp Việt;

+ Trường dạy nghề Netspace;

+ Trường dạy nghề Ẩm thực TPA

- Chủ nhiệm CLB Bánh Âu - Hội Đầu bếp TP.HCM (FBA)